Ship on the map:

KAPITAN ORLOV
IMO: 7801879 MMSI: 273384300 Type: General Cargo Ship
KAPITAN SLABOZHANIN
IMO: 8100399 MMSI: 273388300 Type: General Cargo Ship
total vessels: 2