Ship on the map:

BUKHTA PREOBRAZHENIYA
IMO: 9121120 MMSI: 273435250 Type: Fish Factory Ship
BUKHTA PREOBRAZHENIYA
IMO: 9121120 MMSI: 273435250 Type: Fishing Vessel
YANTAR
IMO: 9262845 MMSI: 273445310 Type: Fishing Vessel
YANTAR
IMO: 9262845 MMSI: 273445310 Type: Fishing Vessel
total vessels: 4