Ship on the map:

Nikolay Trubyatchins
IMO: 8705010 MMSI: 273413550 Type: Research Vessel
SPASATEL ZABORSHCHIKOV
IMO: 9593945 MMSI: 273331870 Type: Salvage Ship
SPASATEL ZABORSHCHIKOV
IMO: 9593945 MMSI: 273331870 Type: Salvage Ship
total vessels: 3