Ship on the map:

POLA FILOFEIA
IMO: 9849435 MMSI: 273414870 Type: General Cargo
POLA FEODOSIA
IMO: 9849461 MMSI: 273422380 Type: General Cargo Ship
Pola Feodosia
IMO: 9849461 MMSI: 273422380 Type: Multi Purpose Carrier
POLA MARIA
IMO: 9897705 MMSI: 273215830
Pola Agata
IMO: 9903841 MMSI: 273214060 Type: General Cargo Ship
Pola Marina
IMO: 9903865 MMSI: 273214080 Type: General Cargo Ship
total vessels: 6